ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર ઐતિહાસિક કાવ્ય સંગ્રહ।.. (1930-1956)

200.00

૧૯૩૦માં જયારે ૧% દલિતો પણ ભણેલા નોહતા ત્યારે દલિત પ્રશ્નોને વાચા આપતી કવિતાઓ લખાતી, ડૉ. બાબાસાહેબની મુવમેન્ટને જાણનાર, સમજનાર લોકો, તે સમયે કવિતા લખતા. આ બધું જ દુર્લભ સાહિત્યનું સંકલન, ડૉ. જ્યોતિકર પિતા-પુત્રની જોડીએ, આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું છે. વાંચવા જેવું, પોતાની પર્સનલ લાયબ્રેરીમાં વસાવવા જેવું પુસ્તક.

5 in stock

Additional information

Weight 599 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર ઐતિહાસિક કાવ્ય સંગ્રહ।.. (1930-1956)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *