ડૉ.બાબાસાહેબની આત્મકથા

30.00

ડૉ. બાબાસાહેબની આત્મકથા (વિઝાની પ્રતીક્ષામાં) મૂળ રૂપે બાબાસાહેબ દ્વારા અંગ્રેજીમાં લખાયેલી છે. જેનું ગુજરાતી અનુવાદ મિતાલી સમોવાએ કર્યું છે.
50 થી વધુ કોપી ખરીદી પર 20 રૂ. પ્રતિ કોપી.

પાના સંખ્યા : ૩૨

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક
શરૂઆત પબ્લિકેશન
8141191311

1840 in stock

Additional information

Weight 99 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ડૉ.બાબાસાહેબની આત્મકથા”

Your email address will not be published. Required fields are marked *