સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા

80.00

પુનમુદ્રણ પ્રત ૫૦૦૦ ,માર્ચ ૨૦૧૮
કુલ પ્રત : ૬૨૯૦૦૦

મુદ્રક અને પ્રકાશક
વિવેક જીતેન્દ્ર દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રાણલય,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪
પ્રુષ્ઠ: ૪૮૬
લેખક: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

19 in stock

Categories: ,

Additional information

Weight 599 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા”

Your email address will not be published. Required fields are marked *