અંક ૭ બહુજન નારી

50.00

સમાજની મહિલાઓ પણ તેમના પ્રશ્નો ઉપર બોલતી થાય, લખતી થાય, અન્યાયનો વિરોધ કરતી થાય, નિવારણ શોધતી થાય, પોતાના હક્કોને સમજતી થાય, એ આશયથી અમે નક્કી કર્યું હતું કે, વધુમાં વધુ મહિલાઓ તેમના વિચારો પ્રદર્શિત કરે. અને થયું પણ એવુ જ એમના એક એક વાક્યમા દબાઈ રહેલી અન્યાયની ભડાસ લાવા બનીને નીકળતી દેખાઈ, આજે તેઓ ફરિયાદને શબ્દો આપી રહ્યા છે. કાલે ખુલી ને ચર્ચા કરતી થશે, અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવશે, ફરજોની સાથે તેના હક્કોને પણ હકથી માંગી લેશે. અને એમ જ મહિલાઓ થી જ સમાજ પરિવર્તન નો પાયો મજબૂત થતો જશે.

160 in stock

Additional information

Weight 99 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “અંક ૭ બહુજન નારી”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…