History

*ઈતિહાસ ના પુસ્તકો*
1. ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન અને ઇતિહાસ લેખન અભિગમ
2.આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ અને ભારતના સ્વતંત્ર્યસંગ્રામો ભાગ 1/2
3.ભારતનો ઇતિહાસ ( મોગલ યુગ ૧૫૨૬ થી ૧૭૦૭ )
4. ગુપ્તકાલીન ભારત
5. ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ (૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮)
6. ભારતનો ઇતિહાસ ૧૮૧૮ – ૧૮૮૫
7. ‘હિંદ છોડો’ ચળવળ (૧૯૪૨)
8. મારુ હિંદનું દર્શન
9. સરદાર પટેલ પસંદ કરેલા પત્રવ્યવહાર (૧૯૪૫ – ૧૯૫૦)
10.સૌરાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ રાજવીઓ
11. અર્વાચીન ગુજરાતનો રાજકીય ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ
12. હિંદના સરદાર
13. અડધી રાતે આઝાદી
14. ગુજરાતની આર્થિક અને પ્રાદેશીક ભૂગોળ
15. ગુજરાતનો સોલંકીકાલીન ઇતિહાસ