History

*ઈતિહાસ ના પુસ્તકો*
1. ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન અને ઇતિહાસ લેખન અભિગમ
2.આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ અને ભારતના સ્વતંત્ર્યસંગ્રામો ભાગ 1/2
3.ભારતનો ઇતિહાસ ( મોગલ યુગ ૧૫૨૬ થી ૧૭૦૭ )
4. ગુપ્તકાલીન ભારત
5. ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ (૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮)
6. ભારતનો ઇતિહાસ ૧૮૧૮ – ૧૮૮૫
7. ‘હિંદ છોડો’ ચળવળ (૧૯૪૨)
8. મારુ હિંદનું દર્શન
9. સરદાર પટેલ પસંદ કરેલા પત્રવ્યવહાર (૧૯૪૫ – ૧૯૫૦)
10.સૌરાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ રાજવીઓ
11. અર્વાચીન ગુજરાતનો રાજકીય ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ
12. હિંદના સરદાર
13. અડધી રાતે આઝાદી
14. ગુજરાતની આર્થિક અને પ્રાદેશીક ભૂગોળ
15. ગુજરાતનો સોલંકીકાલીન ઇતિહાસ

Showing 1–20 of 83 results