હિંદના સરદાર

100.00

હિંદના સરદાર

પહેલી આવૃત્તિ,૫૦૦૦,૧૯૬૩
દસમું પુનમુદ્રણ, પ્રત ૨૦૦૦, જુન ૨૦૧૬
કુલ પ્રત : ૨૧૦૦૦

મુદ્રક અને પ્રકાશક
વિવેક જીતેન્દ્ર દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

પૃષ્ઠ:-૨૨૦
લેખક:-રાવજીભાઈ મણીભાઈ પટેલ

20 in stock

Additional information

Weight 399 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હિંદના સરદાર”

Your email address will not be published. Required fields are marked *