સૂબેદાર રામજી આંબેડકર

100.00

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના પિતા સુબેદાર રામજી સક્પાલ (આંબેડકર)નું ગુજરાતીમાં એકમાત્ર જીવનચરિત્ર.

3 in stock

Additional information

Weight 120 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સૂબેદાર રામજી આંબેડકર”

Your email address will not be published. Required fields are marked *