પૌરાણિક ભીલ લોકમહાકાવ્યો

250.00

ભીલ આદિવાસીઓના જીવનામૃત – જીવનરસાયણ જેવી આ સત્યશીલ મૌખિક લોકસંપદા વિદ્યાનાં ઉચ્ચક્ષેત્રો વિદ્યાલયો – મહાવિદ્યાલયો -વિશ્વવિદ્યાલયોમાં પ્રચાર-પ્રસાર પામે અને ઉચ્ચ અભ્યાસનો વિષય બને એવા ઉમદા આશયથી અહીં તેમનાં પ્રમુખ પૌરાણિક લોકમહાકાવ્યો ‘રૉમ-સીતમાની વારતા’ અને ‘ભીલોનું ભારથ’નો ગદ્યાનુવાદ કરવામા આવ્યો છે.

3 in stock

Additional information

Weight 499 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “પૌરાણિક ભીલ લોકમહાકાવ્યો”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…