સોરઠી સંતો અને સંતવાણી

250.00

આ પુસ્તકની અંદર સોરઠી સંતો 1928, પુરાતન જ્યોત 1938,
સોરઠી સંતવાણી 1947, લેખો, વગેરેનો ગહન ઉલ્લખ કરવામાં આવ્યો છે.🙏👌
પુસ્તક – સોરઠી સંતો અને સંતવાણી
લેખક – ઝવેરચંદ મેઘાણી
પુસ્તકના પાના – 436
પુસ્તકની કિંમત – 250

5 in stock

Additional information

Weight 599 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સોરઠી સંતો અને સંતવાણી”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…