સાયબર ક્રાઇમ માર્ગદર્શિકા

70.00

સાયબર ક્રાઇમ માર્ગદર્શિકા પુસ્તક માં નીચે મુજબ ના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.👇👇👇
1-આઈટી એક્ટ 2000
2-આઈટી પોલિસી 2001
3-જાગૃત નાગરિક તરીકે સાવધાનીઓ
પુસ્તક ની કીમત – 70
પુસ્તક નું નામ – સાયબર ક્રાઇમ માર્ગદર્શિકા
લેખક – હિદાયતખાન પરમાર

975 in stock

Additional information

Weight 110 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સાયબર ક્રાઇમ માર્ગદર્શિકા”

Your email address will not be published. Required fields are marked *