અહિંસક પ્રતિકારની પદ્ધતિઓ

40.00

3 in stock

Description

દરેક આંદોલનકારી, રાજકારણી, અન્યાય વિરુદ્ધ લડતા નાગરિકોએ વાંચવા જેવું પુસ્તક. આજના સમયમાં ખાસ ઉપયોગી.
178 જેટલી અહિંસક પ્રતિકારની પધ્ધતિઓનું આમાં વર્ણન છે. આ પુસ્તક વાંચો અને સરકારની દમનકારી નીતિઓનો પ્રતિકાર કરો. અહિંસક રીતે અને કાયદાની મર્યાદામાં રહીને.

Additional information

Weight 199 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “અહિંસક પ્રતિકારની પદ્ધતિઓ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *