અંક 4 ગુજરાતી બ્રાહ્મણ સાહિત્ય પરિષદ

50.00

નામ ગુજરાતનું પણ સાહિત્ય પરિષદ પર વર્ષોથી બ્રાહ્મણોનો કબ્જો છે અને કેવી રીતે મુઠ્ઠીભર (૩%) ભ્રાહ્મણો સાહિત્યના નામે કચરો પીરસી રહ્યા છે અને ગુજરાતી સમાજને કેવી રીતે નપુંસક બનાવી રહ્યા છે? તે સમજી શકશો.

492 in stock

Additional information

Weight 99 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “અંક 4 ગુજરાતી બ્રાહ્મણ સાહિત્ય પરિષદ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *