ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર જીવનચરિત્ર

250.00

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જીવનચરિત્ર
ISBN : NO
આવૃત્તિ : પ્રથમ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૫, દ્વિતીય ૨૦૧૨
પૃષ્ઠ : ૬૫૦
પ્રકાશક :રમત ગમત,યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવુંતીઓ વિભાગ સચિવાલય,ગાંધીનગર

ડૉ. બાબાસાહેબના જીવનના બધાં જ પાસાઓને આવરી લેતું, ખુબ જ માહિતીસભર અને ભરોસાપાત્ર સંપૂણ જીવનચરિત્ર. ગુજરાતી ભાષામાં છપાયેલું આ પુસ્તક દરેક યુવાને ખરીદવા જેવું છે.

Out of stock

Additional information

Weight 999 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર જીવનચરિત્ર”

Your email address will not be published. Required fields are marked *