ડૉ. આંબેડકર – જીવન અને કાર્ય

650.00

લેખક: ડૉ. ધનંજય કીર

ડૉ. બાબાસાહેબના જીવનના બધાં જ પાસાઓને આવરી લેતું, ખુબ જ માહિતીસભર જીવનચરિત્ર.આ પુસ્તકમાં બાબા સાહેબના જીવન અને તેમના કર્યો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહે છે. ગુજરાતી ભાષામાં છપાયેલું આ પુસ્તક દરેક યુવાને ખરીદવા જેવું છે.

In stock

Additional information

Weight 1599 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ડૉ. આંબેડકર – જીવન અને કાર્ય”

Your email address will not be published. Required fields are marked *