ગામીતજાતિ સમાજ અને સંસ્કૃતિ

350.00

પુસ્તકમા આપેલી માહિતિ
૧. પ્રસ્તાવના
૨. ગામીત જાતિનો ઇતિહાસ અને વિસ્તાર
૩. ભૌતિક સંસ્કૃતિ
૪. આર્થિક જીવન
૫. સામાજિક સંગઠન
૬. જીવનચક્ર
૭. ધાર્મિક જીવન
૮. લોકવિદ્યા
૯. સમાપન
પરિશિષ્ટ-૧
પરિશિષ્ટ-૨
પરિશિષ્ટ-૩

4 in stock (can be backordered)

Additional information

Weight 399 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગામીતજાતિ સમાજ અને સંસ્કૃતિ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…