સાંસ્થાનિક ગુજરાતની આદિવાસી ચળવળો

280.00

શું તમને ખબર છે ગુજરાતમાં કેટલી #આદિવાસી_ચળવળો થયેલ છે? કઈ કઈ આદિવાસી ચળવળો થયેલી છે? ગુજરાતની દરેક આદિવાસી ચળવળો વિશે જાણવા માટે વાંચો આ પુસ્તક.

15 in stock

Additional information

Weight 1599 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સાંસ્થાનિક ગુજરાતની આદિવાસી ચળવળો”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…