जोतीराव फुले का सामाजिक दर्शन

150.00

આ પુસ્તક જોતિરાવ ફુલેની વિચારધારા સમજવા માટે ખૂબ ઉપયોગી પુસ્તક છે. જેમાં જોતિરાવ ફુલેના સમાજ માટે, વર્ણ અને જાતિ વ્યવસ્થા માટે, ધાર્મિક વિચારો, નારી માટે, શિક્ષણ, પ્રાથમિક શિક્ષણ, ખેડૂત અને ખેતી, વિગેરે એમ અલગ અલગ વિષયો પર વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવ્યું છે.

16 in stock

Additional information

Weight 299 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “जोतीराव फुले का सामाजिक दर्शन”

Your email address will not be published. Required fields are marked *