ઉદ્યોગીકરણથી આદિવાસીઓમાં આવેલું આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પરિવર્તન

Original price was: ₹100.00.Current price is: ₹90.00.

4 in stock

Additional information

Weight 490 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ઉદ્યોગીકરણથી આદિવાસીઓમાં આવેલું આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પરિવર્તન”

Your email address will not be published. Required fields are marked *