આંબેડકરી અત્તરનાં પૂમડાં

130.00

આંબેડકરી અંતરના પૂમડા – આ પુસ્તકમાં સમય-સમયે આંબેડકરી મુવમેન્ટને આગળ વધારનાર, ૨૮ દલિત ક્રાંતિકારીઓનો જીવન પરિચય છે. આજના યુવાનો માટે આ પુસ્તક પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહેશે.

16 in stock

Additional information

Weight 399 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “આંબેડકરી અત્તરનાં પૂમડાં”

Your email address will not be published. Required fields are marked *