બુદ્ધ અને તેમના ધમ્મનું ભવિષ્ય

(3 customer reviews)

25.00

14 મી એપ્રિલે દીક્ષા લેતા પેલા ખાસ વાંચવા જેવું પુસ્તક 📖
*બુદ્ધ અને તેમના ધમ્મનું ભવિષ્ય*
લેખક : ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
પાના સંખ્યા : 24
*કિંમત : 25 (25 થી વધુ પુસ્તકો 15 રૂ.)*
આ પુસ્તકમાં અલગ અલગ ધર્મોની બુદ્ધના ધમ્મ સાથે સરખામણી કરીને બુદ્ધનો ધમ્મ શ્રેષ્ઠ કઈ રીતે છે તેની વાત કરી છે.
સાથે સાથે બુદ્ધના ધમ્મનું ભવિષ્ય શું હશે? બૌદ્ધોએ શું કરવાનું? બૌદ્ધ ભંતેએ શું કરવાનું? તે બાબતે પણ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર નિર્દેશ આપે છે.
સરળ ગુજરાતીમાં અનુવાદ એકી બેઠકે આખું પુસ્તક વાંચવા મજબુર કરે છે.
હવેથી ઓનલાઈન દરેક પ્રકારના (ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ, યુપીઆઈ, નેટ બેન્કિંગ, વિગેરે) ગેટ વેથી પેમેન્ટ કરી શકાશે.

369 in stock

3 reviews for બુદ્ધ અને તેમના ધમ્મનું ભવિષ્ય

  1. Dinesh muchhdiya

    Wonderful lnformeson

  2. Dinesh muchhdiya

    Help full

  3. Popin kumar

    Bhudh or uska damm in hindi m

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…