ગરાસિયા આદિજાતિમાં સમાજ અને સંસ્કૃતિ અભ્યાસ

225.00

પુસ્તકમા આપેલા મુદ્દાઓ 👌
1) ગરાસિયા જાતિની ઐતિહાસિક ભૂમિકા, વસ્તી અને વિસ્તાર
2) ભૌતિક સંસ્કૃતિ
3) આર્થીક જીવન
4) સામાજીક સંગઠન
5) જીવન ચક્ર
6) ધાર્મિક જીવન
7) લોકવિધ્યા
08) સમાપન
9) સંદર્ભસૂચિ
પરિશિષ્ટ:
1) શ્રી ડુંગરી ગરાસિયા પંચ બંધારણ ૧૯૮૨ અને ૨૦૦૧
2) શ્રી ડુંગરી ગરાસિયા જનરલ પંચ મંડળ (આઠ ગોળ વિસ્તાર)
3) શ્રી ડુંગરી ગરાસિયા પંચ મંડળ, સાબરકાંઠા
4) શ્રી ડુંગરી ગરાસિયાના સામાજિક રીતરિવાજોનું બંધારણ

3 in stock

Additional information

Weight 501 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગરાસિયા આદિજાતિમાં સમાજ અને સંસ્કૃતિ અભ્યાસ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…