રાષ્ટ્રપિતા જોતિરાવ ફૂલે – સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર

20.00

માત્ર ૨૪ પાનાનું નાનું, સરળ જીવનચરિત્ર.
એક પુસ્તક ૨૦ રૂ.
૫૦થી વધુ કોપી ખરીદવા પર ૧૦ રૂ. પ્રતિ કોપી.
બાળકો અને પ્રાથમિક પરિચય મેળવવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ પુસ્તક.
વધુ માહિતી માટે સંપર્ક
8141191312

1415 in stock

Description

માત્ર ૨૪ પાનાનું નાનું, સરળ જીવનચરિત્ર.
એક પુસ્તક ૨૦ રૂ.
૫૦થી વધુ કોપી ખરીદવા પર ૧૦ રૂ. પ્રતિ કોપી.
બાળકો અને પ્રાથમિક પરિચય મેળવવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ પુસ્તક.
વધુ માહિતી માટે સંપર્ક
8141191312

Additional information

Weight 99 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “રાષ્ટ્રપિતા જોતિરાવ ફૂલે – સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર”

Your email address will not be published.

You may also like…