સ્વતંત્ર ભારતના અધિનાયક ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર

Original price was: ₹120.00.Current price is: ₹108.00.

ડૉ. આંબેડકરનું મધ્યમ કદ નું એકસો દસ પનાનું પુસ્તક.જેમાં નીચે મુજબના વિષયો આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

-મહિલા સશક્તિકરણ અને ડો . આંબેડકર

-પુના કરાર

-ભારતીય સવિંધાન અને તેની સ્વીકાર

-ભારતીય સવિંધાનના ઘડવૈયા એક માત્ર બાબાસાહેબ શા માટે ?

-બાબાસાહેબ ડો . આંબેડકરનું પત્રકારત્વમાં યોગદાન

-ભારતીય રિઝર્વ બેન્કની સ્થાપનામાં ડો . આંબેડકરની ભૂમિકા

-સામુહિક ધર્મ પરિવર્તન

– અને છેલ્લા ૪૦ પાના ડૉ. બાબાસાહેબના અલગ અલગ વિષયો પરના વિચારો, સંદેશ.

21 in stock

Additional information

Weight 399 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સ્વતંત્ર ભારતના અધિનાયક ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…