Sharuaat Uncategorized 50 નવા પુસ્તકો

50 નવા પુસ્તકો

આપ સૌ વાચકોને જણાવતા અમને આનંદ થાય છે કે શરૂઆત બુકસ્ટોર વેબસાઈટ પર નવા 50 પુસ્તકો એડ કરવામાં આવ્યા છે. જે આપ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરીને જોઈ શકશો, ઓર્ડર કરી શકશો.

https://sharuaatbookstore.com/shop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

શરૂઆત જન્મદિવસ – 5 વર્ષ 5 પુસ્તકોનું વિમોચન – 1 સપ્ટેમ્બર 2022શરૂઆત જન્મદિવસ – 5 વર્ષ 5 પુસ્તકોનું વિમોચન – 1 સપ્ટેમ્બર 2022

1 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ શરૂઆતને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા. તેની ઉજવણીના ભાગ રૂપે એકસાથે 5 પુસ્તકોનું વિમોચન રાખવામાં આવ્યું હતું.