બૌદ્ધ વાર્તાઓ

15.00

પુસ્તક ની અંદર આપેલ માહિતી
1- ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ અને શિક્ષણ
2-મારવાવાળા કરતા બચાવવાવાળો મહાન છે
3-સારા વ્યક્તિ કોને કહેવાય ?
4-હું આ ગાળો સ્વીકારીશ નહી
5-ધીરજ રાખવી જોઈએ
6-અંગુલિમાલ અને ગૌતમ બુદ્ધ
7-કિસા ગૌતમી
8-બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ
9-વીતી ગયેલી કાલ
10-પશુબલિ સમસ્યાઓનું સમાધાન નથી
11-બુદ્ધના ઉપદેશથી ગામનો ઉદ્ધાર થયો
12-ભીડનહીં, સમજવાવાળા લોકો જોઇએ
13-ઉપાલી અને ગૌતમ બુદ્ધ
14-મૃત્યુ પછી શું થાય છે
15-મહાપરિનિર્વાણ
બૌદ્ધ વાર્તાઓ*
કિંમત : ૧૫ રૂ.
(૫૦ થી વધારે નકલ ૧૦ રૂ. પ્રતિ નકલ)
કે જેમાં બાળકો માટે બૌદ્ધ વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે.
નવ બોદ્ધો એ પણ વાંચવા જેવું પુસ્તક છે.

4813 in stock (can be backordered)

Additional information

Weight 49 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “બૌદ્ધ વાર્તાઓ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…